Budúcnosť výučby v podobe Apple iTunes U

Pred nedávnom spoločnosť Apple predstavila svetu aplikáciu, ktorej cieľom je prevrat vo svete výučby. Konkrétne ide o aplikáciu iTunes U App, ktorou má v úmysle priblížiť sa k vzdelávaniu na univerzitách. Odkedy sa univerzitné kurikulá integrovali do iTunes pred niekoľkými rokmi, došlo k viac ako 700 miliónom stiahnutí ich obsahu. Zámerom tejto aplikácie bolo, aby univerzitní profesori mohli zorganizovať svoje prednášky a semináre – ako virtuálny kampus – pre študentov z celého sveta, pričom zámerom bolo prepojiť aj odbornú literatúru a publikácie s virtuálnym kníhkupectvom iBooks.

Zdá sa, že bola to šikovná stratégia spoločnosti Apple, ako ponúknuť cenný obsah používateľom svojich tabletov, resp. ako zároveň podnietiť ich väčší predaj.

Spôsob, akým univerzity spravujú informácie, je prostredníctvom servera, ktorý je mimo spoločnosti Apple. Znamená to, že vzdelávací obsah univerzít je zdieľaný cez kanál RSS, čím spoločnosť Apple vyriešila aj technické riešenie svojej služby a možné preťaženie systému kvôli nadmernému sťahovaniu obsahu. Univerzity tak naďalej zostávajú vlastníkom ponúkaného vzdelávacieho obsahu, ale sú zároveň zodpovedné za servery, na ktorých hosťujú svoje učebné programy a vysokoškolské skriptá.

Záverom možno povedať, že vzdelávanie na veľkých univerzitách so zvučným menom je čoraz viac prístupné vďaka dobrému nápadu, ktorý Vás premiestni jediným klikom do virtuálnej triedy univerzít, ako je napríklad Harvard, Yale alebo Princeton University. Táto aplikácia prichádza aj v čase, keď sa mnohí študenti sťažujú na vysoké náklady na školné na amerických univerzitách. Samozrejme nielen v čase pandémie, vzdelávanie ako také by malo byť vždy ľahko dostupné a univerzálne pre všetkých bez rozdielu.

Máte otázku k produktom? Neváhajte nás kontaktovať!