Údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: ORIW, s.r.o.
Právna forma: Spol. s ručením obmedzeným
Zapísaná v registri: OR OS SR v Nitre, vložka č. 24266/N
IČO: 44705085
IČ DPH: SK2022797898

Sídlo

Malý Cetín 188, 95107 Malý Cetín, Slovenská republika

Telefón

+421 948 944 090

Platobné informácie:
Banka: ČSOB, a. s.
IBAN (€): SK24 7500 0000 0040 0762 4260
SWIFT: CEKOSKBX

Banka: Komerční banka
IBAN (Kč): CZ79 0100 0001 2324 3846 0297
Číslo účtu: 123-2438460297/0100
SWIFT: KOMBCZPP