E-commerce systém spojený s CRM systémom slúžiaci na predaj fyzických alebo digitálnych produktov

CRM systém (administrácia eshopu) má rozsiahlu funkcionalitu:

• 4 autorizačné (redakčné) zóny:
a) hlavný administrátor lokality, ktorý spravuje a riadi celý systém
b) kontá koncových (maloobchodných) zákazníkov
c) kontá distribútorov (veľkoobchodných zákazníkov)
d) kontá obchodných zástupcov s nastavením rôznych právomocí pre prácu so systémom (tzv. zamestnanecká zóna)

• Systém vie bežať v ľubovoľnom počte jazykových mutácií naraz (s ľahkým prepínaním jazykov bez nutnosti opustiť stránku, v ktorej užívateľ aktuálne pracuje). Aktuálne je ihneď na výber z 5 jazykových mutácií: anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk, český jazyk, slovenský jazyk. S možnosťou rozšíriť na ľubovoľný jazyk.

• Modul evidencie zákazníkov - zoznam firemných a nefiremných zákazníkov, s možnosťou registrácie z „backendu“, aj „frontendu“, s možnosťou kontroly užívateľov (povolenie a zakázanie).

• Modul na hromadné nahrávanie zákazníkov importom z xls súboru (pre administrátora).

• Modul evidencie tovarov – správa skladu s možnosťou vytvárania galérií, evidovania kusov, s možnosťou povoľovania a zakazovania produktov, s možnosťou prepájať produkty ako súvisiace, s možnosťou duplikovať produkty pre ľahké nahrávanie, s možnosťou určovať, či daný produkt je tovarom alebo elektronickým kľúčom, s možnosťou nahrávania príloh (rôznych dokumentov) k tovarom – napr. technických listov, návodov, atď.

• Modul na tvorbu kategórií a podkategórií produktov.

• Modul na tlačenie návodov k produktom. Pre každý tovar zaslaný zákazníkovi je možné vytlačiť návod použitia, resp. akýkoľvek iný typ dokumentu súvisiaci s tovarom (napr. aj čiarové kódy, QR kódy atď.).

• Modul objednávkový systém pre zákazníkov spojený s modulom evidencie objednávok u administrátora a fakturácie. Faktúry sú generované ako pdf súbory s možnosťou generovať aj HTML faktúry. Plus s možnosťou tvoriť aj dobropisy pri stornovaných objednávkach.

• Modul „Pripomienkovač“ na opätovné vykonanie nákupu. V systéme je možné nastaviť, aby ten pre určitý tovar pripomenul zákazníkovi opätovné zakúpenie tovaru (napr. ak zákazník kúpi určité balenie, ktoré vydrží napr. na mesiac, program sám umožní urobiť rovnaký nákup opäť len jedným kliknutím na odkaz, ktorý príde zákazníkovi ako pripomienka).

• Možnosť komentovať tovary návštevníkmi (pričom administrátor eshopu má možnosť upraviť alebo odstrániť nevhodné komentáre).

• Možnosť implementácie ľubovoľných platobných metód.

• Modul „naposledy prezretý produkt“.

• Modul “čakací list” pre objednávky, ktoré nevedia byť hneď vybavené (napr. z dôvodu, že sa čaká na dodanie tovaru z inej krajiny).

• Modul na evidovanie reklamácií. V rámci tohto modulu je možné jednotlivo prijímať a evidovať reklamačné prípady, tlačiť reklamačný protokol vo forme pdf a archivovať spôsob vybavenia.

• Modul „komisionálny predaj“. Systém umožňuje predávať tovar aj od iného dodávateľa komisionálnym spôsobom, pričom je možné evidovať komisionálny tovar separátne a vytvárať priebežné vyhodnotenia voči dodávateľovi.

• Modul „XML exportov“ – systém vie vo formáte XML exportovať žiadané údaje do rôznych iných systémov podľa žiadosti (napr. sklad do iných eshopov, pokiaľ tovar obchodu predávajú aj iní distribútori, alebo do inzertných portálov alebo napr. faktúry do účtovníckeho programu).

• Modul „Štatistiky tržieb“ pre neustály dohľad nad správaním sa obchodu (s možnosťou evidovať náklady týkajúce sa obchodu a s možnosťou evidovať dotácie spoločníkov).

• Modul „Predajnosť tovaru“, slúžiaci na prehľad, ktorý tovar je najviac predávaný (s možnosťou zobrazovať informáciu aj pre konečných zákazníkov).

• Možnosť predávať naraz vo viacerých menách, pričom koncový zákazník si sám vie pri nákupe prepnúť menu, v ktorej nakupuje. S možnosťou vystaviť faktúru v danom jazyku (napr. pri zahraničných odberateľoch). Systém aktuálny menový kurz sťahuje automaticky z centrálnej národnej banky (s možnosťou nastaviť, ako často sa má kurz obnovovať – napr. raz denne, každú hodinu, každú minútu a pod.).

• Možnosť vystavovať faktúry bez dph a zobrazovanie cien bez dph pre zahraničných zákazníkov – platcov DPH. Pritom systém to dokáže robiť úplne automaticky (teda ak nakupuje zahraničná firma platca dph, systém už pri nákupe ponúkne ceny bez dph, aj vystaví faktúru na samozdanenie).

• Modul „Pripomienkovač a upomienkovač“ nezaplatený faktúr. Každému odberateľovi (distribútorovi, ktorí berie tovar na faktúru) je možné osobitne stanoviť splatnosť faktúr. Pred blížiacou sa splatnosťou dokáže program pripomenúť povinnosť zaplatiť faktúru. Podobne poslať upomienku, ak je faktúra po splatnosti. Lehoty pripomienkovania a upomienkovania si nastavuje sám administrátor.

• Wishlist pre zákazníkov. Ide o možnosť odkladať tovary pre neskoršie zákupenie alebo tovary, ktoré nie sú aktuálne dostupné. Program sám upozorní zákazníka, že tovar vo wishliste sa už naskladnil.

• Možnosť nákupu v systéme aj bez nutnosti registrácie pre koncových zákazníkov. Ide o tzv. rýchle jednorázové nákupy zákazníkov (ktorí sa nechcú registrovať a využívať rôzne zľavové systémy).

• Modul hromadných zliav pre zákazníkov, prípadne rôznych špecifických zliav (napr. zľava pre registrovaných zákazníkov, zľava za nákup v určitej hodnote, zľavy pre konkrétne tovary a ďalšie).

• Modul pre evidovanie zákazníkov pre newsletter a modul pre tvorbu a rozposielanie HTML newslettera. Administrátor vie cez tento modul poslať akýkoľvek oznam vybraným skupinám (napr. zákazníkom, distribútorom). Cez modul je možné poslať napr. informáciu, že v systéme pribudol nový tovar alebo nejakú inú dôležitú informáciu. Rovnako je možné modul využívať napr. aj na rozposielanie vianočných alebo novoročných želaní zákazníkom.

• Modul „Newsletter pre novinky a zľavy“. Program vie rozposielať registrovaným zákazníkom na odoberanie newslettera informáciu o novo naskladnených tovaroch alebo tovaroch, ktoré sú akciové úplne automaticky.

• Modul „Meninový newsletter“. Program dokáže evidovať kalendár mien a kalendár sviatkov (pričom plávajúce sviatky si vie sám vypočítavať). Systém každý deň automaticky rozpošle meninové priania zákazníkom.

• Fotogaléria a blog na písanie článkov prepojený s fotogalériou.

• Modul na tvorbu rôznych nákupných akcií pre zákazníka (napr. doprava zdarma nad určitú sumu nákupu, darček k nákupu a pod.)

• Modul na tvorbu, tlač a akceptáciu nákupných kupónov. Administrátor dokáže hromadne vytvoriť určitý počet nákupných kupónov buď na presnú hodnotu alebo percentuálnych a určitou platnosťou, ktoré môže použiť v rámci rôznych reklamných kampaní (napr. na Facebooku). Zákazník, ktorý získal kupón, si môže príslušne ponížiť hodnotu nákupu. Výzor kupónu je vytvorený v súlade s firemnou grafickou identitou. Kupóny sa dajú vygenerovať a vytlačiť priamo v systéme.

• Modul “Trackovanie vstupov” a kontrola návštevnosti z iných systémov (napr. v rámci affiliate marketingu alebo iných kampaní). Cez tento trackovací modul sa dá odsledovať návštevnosť z nejakej konkrétnej lokality alebo konkrétneho tovaru, alebo napr. aj použitie kupónov.

• Modul „Tvorba poštovného“ jednotlivo podľa krajín sveta. Administrátor sám vie stanovovať výšku poštovného podľa váhy alebo rozmeru, pričom systém vypočítava poštovné pri nákupe zákazníka v závislosti od nastavení v tomto module. Poštovné je možné stanoviť pre každú krajinu separátne, teda napr. zákazník v rámci toho istého štátu má iné poštovné ako zákazník inej krajiny, resp. krajiny tretieho sveta.

• Modul „počítadlo zobrazenia stránok“.

• Modul „počítadlo vstupov do eshopu“ s možnosťou blokovať nežiadúce IP adresy.

• Modul „Geolokácia“. Tento modul slúži na to, aby systém vedel, z ktorej krajiny vstúpil na stránku návštevník (a podľa toho mu vie predvoliť jazyk, platobnú menu, prípadne iné funkcie). Modul je možné využívať aj pre SEO v jednotlivých jazykoch podľa štátov.

• Systém na vypočítavanie provízií obchodným zástupcom. V systéme je možné priradiť určité kontakty konkrétnemu obchodnému zástupcovi na spravovanie (aj evidovať príslušné provízie). V prípade, že nákup v systéme vykoná kontakt prislúchajúci danému obchodnému zástupcovi, program hneď vypočíta jeho províziu. Provízie vedia byť aj viacúrovňové. Systém eviduje zvlášť obrat daného zástupcu, nárok na odmenu daný mesiac (teda len odmenu zo zaplatených faktúr) a vyplatené provízie. Rovnako je možné prezerať, za základe ktorých obchodných prípadov provízia vznikla.

• Pre obchodných zástupcov je k dispozícii viacero modulov na správu ich činnosti. Napr. plánovač úloh, evidovanie kontaktov k osloveniu, karty zákazníka a ďalšie.

• Priamo v systéme je možnosť editovať všetky právne texty (obchodné podmienky, vyhlásenie o ochrane osobných údajov, podmienky využitia rozhrania, reklamačný poriadok a ďalšie) a aktualizovať pdf súbor obchodných podmienok, ktorý sa automaticky zasiela zákazníkovi pri každom nákupe.

• Systém je možné prepojiť na sociálne siete.

Ďalšie poznámky:

Systém je responzívny, teda vhodný aj na používanie na mobilných platformách s kompatibilitou pre všetky moderné prehliadače a zariadenia.

Systém má SEO priateľské URL (napr. pre implementáciu odkazov do marketingových nástrojov) a podporuje SSL (on aj off).

Systém automaticky generuje „sitemap“ pre google a „urllist“ pre yahoo.

Administrátorské rozhranie je priamo súčasťou portálu (priamo ako modul portálu, nie ako separátny systém).

Systém podporuje ľahké pridávanie ďalších jazykov (bez nutnosti zásahov do zdrojových kódov), teda každá ďalšia jazyková mutácia (aj do budúcna) nie je riešená ako klon (kópia portálu), ale nové jazykové mutácie sa ľahko pridajú len cez databázu.

Systém je ľahko umiestniteľný (inštalovateľný) na web server (inštalácia spočíva len v skopírovaní zdrojových súborov a jednoduchých nastaveniach).

Systém je nezávislý od tretích 'strán' - serverov (funkcionalita žiadneho modulu nie je naviazaná na nejaké vzdialené servery, a teda jeho beh nenarušuje napr. výpadok iného servera).

Eshop je unikátnym (vlastným) autorským riešením s vysokou bezpečnosťou, flexibilitou a možnosťami rozširovania sa. Keďže nejde len o univerzálne riešenie vytvorené v nejakom redakčnom systéme, systém pracuje veľmi rýchlo a dá sa do neho zapojiť ľubovoľná žiadaná funkcionalita.

V kúpnej cene je zahrnuté prispôsobenie ESHOPU na konkrétne použitie a inštalácia na server.

V kúpnej cene je zahrnuté vytvorenie a doprogramovanie ľubovoľného počtu modulov podľa potrieb a podmienok zákazníka.

V kúpnej cene je zahrnuté základné SEO (registrácia vo vyhľadávačoch, onpage a offpage optimalizácia, analýza textov a kľúčových slov, implementácia google analytics a linkbuilding) a základný marketing (napr. registrácia v google merchant centre, implementácia vybraného affiliate programu, facebook pixel kódu alebo exporty do nákupných portálov).

S možnosťou dorábať nové moduly alebo vylepšovať funkcionalitu do budúcna.Máte záujem o dodanie eshopu? Kontaktujte nás!