E-commerce systém spojený s CRM systémom slúžiaci na predaj fyzických alebo digitálnych produktov

CRM systém (administrácia eshopu) má rozsiahlu funkcionalitu:

• 3 autorizačné (redakčné) zóny:
a) hlavný administrátor lokality, ktorý spravuje a riadi celý systém
b) kontá koncových (maloobchodných) zákazníkov
c) kontá distribútorov (veľkoobchodných zákazníkov)

• Systém beží v jednom vybranom svetovom jazyku. Aktuálne je ihneď na výber z 5 jazykových mutácií: anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk, český jazyk, slovenský jazyk.

• Modul evidencie zákazníkov - zoznam firemných a nefiremných zákazníkov, s možnosťou registrácie z „backendu“, aj „frontendu“, s možnosťou kontroly užívateľov (povolenie a zakázanie).

• Modul evidencie tovarov – správa skladu s možnosťou vytvárania galérií, evidovania kusov, s možnosťou povoľovania a zakazovania produktov, s možnosťou prepájať produkty ako súvisiace, s možnosťou duplikovať produkty pre ľahké nahrávanie, s možnosťou určovať, či daný produkt je tovarom alebo elektronickým kľúčom, s možnosťou nahrávania príloh (rôznych dokumentov) k tovarom – napr. technických listov, návodov, atď.

• Modul na tvorbu kategórií a podkategórií produktov.

• Modul objednávkový systém pre zákazníkov spojený s modulom evidencie objednávok u administrátora a fakturácie. Faktúry sú generované ako pdf súbory. Plus s možnosťou tvoriť aj dobropisy pri stornovaných objednávkach.

• Možnosť komentovať tovary návštevníkmi (pričom administrátor eshopu má možnosť upraviť alebo odstrániť nevhodné komentáre).

• Možnosť implementácie ľubovoľných platobných metód.

• Modul „naposledy prezretý produkt“.

• Modul „Štatistiky tržieb“ pre neustály dohľad nad správaním sa obchodu (s možnosťou evidovať náklady týkajúce sa obchodu a s možnosťou evidovať dotácie spoločníkov).

• Možnosť vystavovať faktúry bez dph a zobrazovanie cien bez dph pre zahraničných zákazníkov – platcov DPH. Pritom systém to dokáže robiť úplne automaticky (teda ak nakupuje zahraničná firma platca dph, systém už pri nákupe ponúkne ceny bez dph, aj vystaví faktúru na samozdanenie).

• Možnosť nákupu v systéme aj bez nutnosti registrácie pre koncových zákazníkov. Ide o tzv. rýchle jednorázové nákupy zákazníkov (ktorí sa nechcú registrovať a využívať rôzne zľavové systémy).

• Modul pre evidovanie zákazníkov pre newsletter a modul pre tvorbu a rozposielanie HTML newslettera. Administrátor vie cez tento modul poslať akýkoľvek oznam vybraným skupinám (napr. zákazníkom, distribútorom). Cez modul je možné poslať napr. informáciu, že v systéme pribudol nový tovar alebo nejakú inú dôležitú informáciu. Rovnako je možné modul využívať napr. aj na rozposielanie vianočných alebo novoročných želaní zákazníkom.

• Blog na písanie článkov.

• Modul „Tvorba poštovného“ jednotlivo podľa krajín sveta. Administrátor sám vie stanovovať výšku poštovného podľa váhy alebo rozmeru, pričom systém vypočítava poštovné pri nákupe zákazníka v závislosti od nastavení v tomto module. Poštovné je možné stanoviť pre každú krajinu separátne, teda napr. zákazník v rámci toho istého štátu má iné poštovné ako zákazník inej krajiny, resp. krajiny tretieho sveta.

• Modul „počítadlo zobrazenia stránok“.

• Priamo v systéme je možnosť editovať všetky právne texty (obchodné podmienky, vyhlásenie o ochrane osobných údajov, podmienky využitia rozhrania, reklamačný poriadok a ďalšie) a aktualizovať pdf súbor obchodných podmienok, ktorý sa automaticky zasiela zákazníkovi pri každom nákupe.

• Systém je možné prepojiť na sociálne siete.

Ďalšie poznámky:

Systém je responzívny, teda vhodný aj na používanie na mobilných platformách s kompatibilitou pre všetky moderné prehliadače a zariadenia.

Systém má SEO priateľské URL (napr. pre implementáciu odkazov do marketingových nástrojov) a podporuje SSL (on aj off).

Systém automaticky generuje „sitemap“ pre google a „urllist“ pre yahoo.

Administrátorské rozhranie je priamo súčasťou portálu (priamo ako modul portálu, nie ako separátny systém).

Systém je ľahko umiestniteľný (inštalovateľný) na web server (inštalácia spočíva len v skopírovaní zdrojových súborov a jednoduchých nastaveniach).

Systém je nezávislý od tretích 'strán' - serverov (funkcionalita žiadneho modulu nie je naviazaná na nejaké vzdialené servery, a teda jeho beh nenarušuje napr. výpadok iného servera).

Eshop je unikátnym (vlastným) autorským riešením s vysokou bezpečnosťou, flexibilitou a možnosťami rozširovania sa. Keďže nejde len o univerzálne riešenie vytvorené v nejakom redakčnom systéme, systém pracuje veľmi rýchlo a dá sa do neho zapojiť ľubovoľná žiadaná funkcionalita.

V kúpnej cene je zahrnuté prispôsobenie ESHOPU na konkrétne použitie a inštalácia na server.

S možnosťou dorábať nové moduly alebo vylepšovať funkcionalitu do budúcna.Máte záujem o dodanie eshopu? Kontaktujte nás!