webové riešenia, portály, eshopy, CRM systémy, vývoj softvéru

SEO optimalizácia

Zaoberáme sa profesionálnym Internet marketingom spojeným s:

registráciou stránok do internetových katalógov
zviditeľnením na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, ...)
optimalizáciou pre vyhľadávače (SEO)
Google Adwards a Web tools

Marketing je celý komplex činností. Prevádzkovanie stránky sa musí monitorovať, analyzovať a zlepšovať. Vaša konkurencia stránky neustále optimalizuje a je potrebné udržať sa na predných miestach, čo vedie k nutnosti zmien a váhy faktorov dôležitých pre dosiahnutie predných pozícii vo vyhľadávaní a zviditeľnení sa.

Internet marketing nespočíva iba v dosiahnutí popredných pozícii, v užšom slova zmysle je síce cieľom marketingu priviesť návštevníkov na stránky za čo najmenšie náklady, ale v širšom slova zmysle ide hlavne o ich premenu na zákazníkov. A podľa toho je potrebné aj viesť kampaň.

Rovnako SEO optimalizácia má z hľadiska marketingu veľký význam. Aj keď faktorov je viac ako 100, iba časť z nich má skutočne kľúčový význam pre marketing. Na druhej strane starostlivá práca a ostatné faktory môžu byť povestnou kvapkou, ktorá rozhodne o tom, že Vaše stránky budú pred konkurenciou.

Profi optimalizácia pre vyhľadávače (SEO, z anglického Search Engine Optimalization) je súbor techník, ktorých cieľom je zaradenie web stránky na čo najvyššie pozície vo vyhľadávaní, a tým zvýšenie jej návštevnosti, keďže v súčasnej dobe je to najefektívnejší spôsob získavania zákazníkov.

Profesionálne SEO sa skladá z on-page optimalizácie, ktorá pozostáva z analýzy a úpravy zdrojového kódu a prvkov stránky, vytvorenia kľúčových slov, titulkov, nadpisov alebo textov a off-page optimalizácie, ktorá je predovšetkým založená na budovaní kvalitných spätných odkazov alebo vytvorení mapy stránky. Je dôležité, aby Vaša www stránka bola príťažlivá pre návštevníkov, ale rovnako je dôležité, aby bola priateľská aj pre vyhľadávače, čo je možné dosiahnuť práve rôznymi SEO prvkami. Vyhľadávače uprednostňujú hlavne webstránky, ktoré sú kvalitne pripravené z hľadiska SEO.

Zaregistrujeme Vás aj do medzinárodných katalógov Získaním kvalitných spätných odkazov a referencií si Vaša web stránka zvyšuje hodnotu a dôveryhodnosť, čím sa výrazne zlepšuje pozícia vo vyhľadávaní. Do každého katalógu zaregistrujeme naviac aj popis webstránky a vytvoríme aj tie najvhodnejšie kľúčové slová vzhľadom na hľadateľnosť a konkurencie schopnosť.

Zvýšime aj Vašu priamu návštevnosť Priebežným vytváraním spätných odkazov sa posúva Vaša stránka na čelné miesta vo vyhľadávačoch, čím sa niekoľkonásobne zvýši jej priama návštevnosť. Návštevnosť jednotlivých podstránok kontrolujeme v google analytickom programe, čím dokážeme udržať ďalší optimálny vývoj, umiestnenie a hodnotu stránky.